Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Apple Macintosh

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Macintosh
The Macintosh ( ; branded as Mac since 1997) is a series of personal computers (PCs) designed, developed, and marketed by Apple Inc. Steve Jobs introduced the original Macintosh computer on January 24, 1984. This was the first mass-market personal computer featuring an integral graphical user interface and mouse. This first model was later renamed to "Macintosh 128k" for uniqueness amongst a populous family of subsequently updated models which are also based on Apple's same proprietary architecture. Since 1998, Apple has largely phased out the Macintosh name in favor of "Mac", though the product family has been nicknamed "Mac" or "the Mac" since the development of the first model.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Apple Macintosh

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Apple Macintosh

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Apple Macintosh
Macintosh of kortweg Mac is de naam voor een serie computers op de markt gebracht door het Amerikaanse bedrijf Apple. De eerste Macintosh werd in 1984 geïntroduceerd als goedkope opvolger van de Apple Lisa, een computer waarop al een visuele en muisgestuurde gebruikersinterface als op de Macintosh beschikbaar was en die zijn tijd ver vooruit was, maar vooral door zijn hoge prijs geen succes was. De naam werd bedacht door Jef Raskin, die het naar zijn favoriete soort appel vernoemde (de McIntosh vrucht). Om problemen met het Amerikaanse audiomerk McIntosh te voorkomen, werd de naam gespeld als Macintosh.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Macintosh

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Macintosh
(prononcé ) ou Mac est une série de différentes familles d'ordinateurs personnels conçus, développés, et vendus par Apple. Le premier Macintosh est lancé le 24 janvier 1984. (Il a été renommé Macintosh 128K dès le lancement du Macintosh 512K.) Il constitue le premier succès commercial pour un ordinateur utilisant une souris et une interface graphique (au lieu d'une interface en ligne de commande).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Apple Macintosh in English | Apple Macintosh in French | Apple Macintosh in Italian | Apple Macintosh in Spanish | Apple Macintosh in Dutch | Apple Macintosh in Portuguese | Apple Macintosh in German | Apple Macintosh in Russian | Apple Macintosh in Japanese | Apple Macintosh in Greek | Apple Macintosh in Korean | Apple Macintosh in Hebrew | Apple Macintosh in Arabic | Apple Macintosh in Thai | Apple Macintosh in Polish | Apple Macintosh in Hungarian | Apple Macintosh in Czech | Apple Macintosh in Lithuanian | Apple Macintosh in Latvian | Apple Macintosh in Catalan | Apple Macintosh in Croatian | Apple Macintosh in Serbian | Apple Macintosh in Danish | Apple Macintosh in Finnish | Apple Macintosh in Norwegian | Apple Macintosh in Romanian | Apple Macintosh in Swedish | Apple Macintosh in Farsi