Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Aramaic

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Aramaic language
Aramaic (Aramaya, ) is a family of languages or dialects belonging to the Semitic family. More specifically, it is part of the Northwest Semitic subfamily, which also includes Canaanite languages such as Hebrew and Phoenician. The Aramaic script was widely adopted for other languages and is ancestral to both the Arabic and modern Hebrew alphabets. Accordingly,  Jesus Christ, the central figure of Christianity, spoke the Aramaic dialect during his public ministry.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Aramäische Sprache

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Aramees
Het Aramees is een Semitische taal die ooit de lingua franca van het Midden-Oosten was, maar tegenwoordig nog maar in zeer beperkte mate gesproken wordt en daarnaast nog wordt gebruikt in de liturgie van enkele oosterse christelijke kerken. Het behoort tot de noordwestelijke Semitische talen, samen met het Hebreeuws en het Fenicisch. Eigenlijk gaat het om meerdere talen, want in de loop van zijn 3200 jaar geschiedenis hebben zich verscheidene varianten van het Aramees ontwikkeld. Aramees (of varianten ervan) werd vroeger ook wel Chaldeeuws genoemd.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Araméen
L'araméen est un groupe de langues afro-asiatiques. Son nom vient d'Aram, une ancienne région du centre de la Syrie.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
آرامي

© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

| Aramaic in English | Aramaic in French | Aramaic in Italian | Aramaic in Spanish | Aramaic in Dutch | Aramaic in Portuguese | Aramaic in German | Aramaic in Russian | Aramaic in Japanese | Aramaic in Greek | Aramaic in Korean | Aramaic in Turkish | Aramaic in Hebrew | Aramaic in Arabic | Aramaic in Thai | Aramaic in Polish | Aramaic in Czech | Aramaic in Lithuanian | Aramaic in Latvian | Aramaic in Catalan | Aramaic in Albanian | Aramaic in Urdu | Aramaic in Bulgarian | Aramaic in Danish | Aramaic in Finnish | Aramaic in Norwegian | Aramaic in Romanian | Aramaic in Swedish | Aramaic in Farsi