Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Báb

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
BAB
BAB may refer to:

See more at Wikipedia.org...

 
Bab
Bab can refer to:


See more at Wikipedia.org...

 
Báb
Siyyid `Alí Muḥammad Shírází (, ; October 20, 1819 – July 9, 1850) was the founder of Bábism, and one of three central figures of the Bahá'í Faith. He was a merchant from ShirazPersia who, at the age of twenty-four (on the evening of May 22, 1844), claimed to be an inspired interpreter of the Qur'an within the Shaykhi school of Twelver Shi'ism. He made bolder claims as time passed, and in 1847, during a trial in Tabriz, asserted a claim to be the Shi'i 'promised one' or Qá'im (or Mahdi). After his declaration he took the title of Báb (, ) meaning "Gate" or "Door". He composed numerous letters and books in which he stated his messianic claims and defined his teachings, which constituted a new sharí'ah or religious law. His movement eventually acquired thousands of supporters, was opposed by Iran's Shi'i clergy, and was suppressed by the Iranian government, leading to the persecution and killing of between two and three thousand of his followers, called Bábís. In 1850, at the age of thirty, the Báb was shot by a firing squad in Tabriz.

See more at Wikipedia.org...

 
Bab.
The abbreviation "Bab." may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
BAB
BAB steht als Abkürzung für:

Mehr unter Wikipedia.org...

 
BaB
 
Bab
Bab (, , * 20. Oktober 1819 in SchirazIran; † 9. Juli 1850 in Täbris, Iran) ist der religiöse Ehrentitel von Seyyed ʿAli Muhammad Schirazi (, ), dem Religionsstifter des Babismus. Den Babi und den Baha'i gilt Bab als Manifestation Gottes.

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Talmud
Der Talmud (, , Studium) ist eines der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums. Er besteht aus zwei Teilen, der älteren Mischna und der jüngeren Gemara, und liegt in zwei Ausgaben vor, dem Babylonischen (hebräisch תַּלְמוּד בַּבְלִי Talmud Bavli, aramäisch תַּלְמוּדָא דְבָבֶל Talmuda deVavel) und dem Jerusalemer beziehungsweise Palästinischen Talmud (hebräisch ursprünglich תַּלְמוּד יְרוּשָׁלְמִי Talmud Jeruschalmi oder kurz יְרוּשָׁלְמִי Jeruschalmi, später תַּלְמוּד אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל Talmud Eretz Jisrael, aramäisch גְּמָרָא דְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל Gemara deʾEretz Jisrael, תַּלְמוּדָא דְמַעֲרָבָא Talmuda demaʿarava oder גְּמָרָא דִבְנֵי מַעֲרָבָא Gemara divne maʿarava). Der Talmud enthält selbst keine biblischen Gesetzestexte (Tora), sondern zeigt auf, wie diese Regeln in der Praxis und im Alltag von den Rabbinern verstanden und ausgelegt wurden.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Báb
Siyyid ‘Alí-Muhammad (20 de octubre de 1819 - 9 de julio de 1850), conocido como El Báb (‘la puerta’ en árabe), fue un religioso persa que fundó una nueva religión, el babismo. Los seguidores de la Fe Bahá'í lo consideran uno de los Mensajeros de Dios enumerados en su religión y precursor de Bahá'u'lláh.

Ver más en Wikipedia.org...

 
Bab.

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
BAB
 
Bab
 
Báb
De Báb, geboren als Siyyid 'Alí Muhammad (Perzisch: سيد علی محمد) (Shíráz20 oktober 1819 - Tabriz9 juli 1850) was de grondlegger van het Bábisme. Hij was een koopman uit ShírázPerzië, die op de leeftijd van vijfentwintig beweerde de beloofde Qá'im (of Mahdi) te zijn. Na zijn verklaring nam hij de titel van de Báb (Arabisch: باب) wat "Poort" betekent. Hij schreef honderden brieven en boeken (vaak tafelen genoemd), waarin hij zijn messiaanse claims maakte en zijn leer uiteenzette, die een nieuwe sharí'ah of religieus recht vormden. Zijn beweging trok uiteindelijk tienduizenden volgelingen, kreeg zware tegenstand van de sjiitische geestelijken en werd onderdrukt door de Iraanse regering waardoor duizenden van zijn aanhangers, die Bábís werden genoemd, vervolgd en vermoord werden. In 1850 werd de Báb neergeschoten door een vuurpeloton in Tabríz.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Talmoed
De Talmoed (תלמוד) (= mondelinge leer) is na de Tenach (Wet, Profeten en Geschriften - het "Oude Testament") het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt. Door deze aanvankelijk mondelinge traditie van uitlegging en verklaring van de Wet en profeten vanaf de tijd van Mozes is er zo een zeer uitgebreid samenstelsel van alle mogelijke uitleggingen, wetsprecedenten, anekdotes, legenden en mythen verzameld.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
BAB
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
BAB est un sigle signifiant :

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Báb
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Bab (prophète)
Sayyid ʿAlī Muḥammad Šīrāzī ( en persan) ( - ), était un marchand de Chiraz, en Iran, qui en 1844 déclara être une manifestation nouvelle de Dieu et le mahdi (ou al-qāʾim) attendu par les musulmans. Il prit dès lors le titre de Bāb , qui signifie "porte" en arabe, et fonda une nouvelle religion indépendante de l’Islam appelée babisme, ce qui lui valut d'être fusillé en 1850 à Tabriz.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Talmud
Le Talmud ( talmoud, « étude ») est l’un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique et la base de sa Halakha (« Loi »).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Báb in English | Báb in French | Báb in Italian | Báb in Spanish | Báb in Dutch | Báb in Portuguese | Báb in German | Báb in Russian | Báb in Japanese | Báb in Greek | Báb in Turkish | Báb in Hebrew | Báb in Arabic | Báb in Other Simplified Chinese dialects | Báb in Other Russian languages | Báb in Polish | Báb in Hungarian | Báb in Czech | Báb in Lithuanian | Báb in Latvian | Báb in Catalan | Báb in Croatian | Báb in Albanian | Báb in Bulgarian | Báb in Danish | Báb in Finnish | Báb in Norwegian | Báb in Romanian | Báb in Swedish | Báb in Farsi