Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Bahá'í calendar

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Bahá'í calendar
The Bahá'í calendar, also called the Badí‘ calendar (badí‘ means wondrous or unique), used by Bábism and the Bahá'í Faith, is a solar calendar with years composed of 19 months of 19 days each, (361 days) plus an extra period of "Intercalary Days". Years in the calendar begin at the vernal equinox, and are counted with the date notation of BE (Bahá'í Era), with 21 March 1844 CE being the first day of the first year, the year the Báb proclaimed his religion.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Bahai-Kalender

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Bahá'í-kalender
De bahá'í-kalender, ook de badí'-kalender genoemd, wordt gebruikt in het Bahá'í-geloof, is een zonnekalender met regelmatige jaren van 365 dagen en schrikkeljaren van 366 dagen. De jaren zijn samengesteld uit 19 maanden van 19 dagen elk, plus een extra periode van "schrikkeldagen" ("Ayyám-i-Há", 4 in normale jaren en 5 in schrikkeljaren). De jaren in de kalender beginnen op de lente-equinox (Naw-Rúz, 21 maart) en de laatste maand is de vastenmaand. De jaren worden geteld met de datumaanduiding “B.E.” (Bahá'í Era), met 21 maart 1844 als eerste dag van het eerste jaar. De periode vanaf 21 maart 2014 tot 20 maart 2015 is jaar 171 BE.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Bahaikalendern
Badíkalendern eller bahá'í-kalendern, är de bahá'í-troendes kalender. Den intierades av Báb 1844, färdigställdes av Nabíl-i-'Azam och bekräftades av Bahá'u'lláh 1863, dvs 19 år efter Bábs första framträdande. Ordet badi` betyder unik, underbar eller förunderlig , det motsvarar alfa eller "början" i Uppenbarelsebokens alfa och omega (alltings början och fullbordan) , och är dessutom ett språk – det underbara språket – från en av Guds världar, som hade en märklig effekt på åhörarna när Bahá'u'lláh sjöng eller mässade på detta språk.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Bahá’í kalendár
Bahá'í kalendár, nebo též Badí' (nový) kalendár, který se bežne používá ve víre Bahá’í, je solární kalendár s 365 (respektive 366 dny v prestupný rok) a je popsán v Kitáb-i-Aqdas. Rok sestává z 19 mesícu po 19 dnech plus dodatecné období „mezikaledárních dní“ (viz Ajjáme-Há; 4 dny v bežném a 5 v prestupném roce) mezi 18. a 19. mesícem (26. února - 1. brezna). Nový rok (Nou-Rúz) v Bahá'í kalendári zacíná jarní rovnodenností (vetšinou 21. brezna gregoriánského kalendáre). Dny zacínají západem slunce predcházejícího solárního dne a koncí západem slunce dnešního solárního dne. První rok se zacal pocítat v r. 1844 gregoriánského kalendáre.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| Bahá'í calendar in English | Bahá'í calendar in Spanish | Bahá'í calendar in Dutch | Bahá'í calendar in Portuguese | Bahá'í calendar in German | Bahá'í calendar in Russian | Bahá'í calendar in Hebrew | Bahá'í calendar in Arabic | Bahá'í calendar in Hungarian | Bahá'í calendar in Czech | Bahá'í calendar in Lithuanian | Bahá'í calendar in Swedish | Bahá'í calendar in Farsi