Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Baron von Reuter

Babylon English English dictionary

Download this dictionary
Baron von Reuter
n. Paul Julius Reuter (1816-1899), German-born English journalist and founder of Reuters news agency

Babylon English-Norwegian

Download this dictionary
Baron von Reuter
s. Paul Julius Baron von Reuter (1816-1899), tyskfødt engelsk journalist og grunnlegger av nyhetsbyrået Reuters

Babylon English-Danish

Download this dictionary
Baron von Reuter
n. Baron von Reuter, Paul Julius Reuter (1816-1899) tysk født engelsk journalist og grundlægger af Reuters nyhedsbureau


| Baron von Reuter in French | Baron von Reuter in Italian | Baron von Reuter in Spanish | Baron von Reuter in German | Baron von Reuter in Turkish | Baron von Reuter in Hebrew | Baron von Reuter in Arabic | Baron von Reuter in Danish | Baron von Reuter in Norwegian