Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Beschneiden

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Beschneidung
Beschneidung (mittelhochdeutsch: besnîden „stutzen, zurückschneiden“) steht für:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Deutsch - Vietnamesisch

Download this dictionary
das Beschneiden
- paring việc gọt, việc cắt, việc xén, việc đẽo bớt, vỏ, vụn xén ra, mấu gọt ra
- trimming sự sắp xếp gọn gàng trật tự, sự cắt, sự hớt, sự tỉa, sự xén, sự bào, sự đẽo, sự trang sức, vật trang sức, sự xếp hàng cho cân tàu, sự xoay theo hướng gió, rau thơm bày trên đĩa thức ăn - những điều thêm thắt, đồ xén ra, đồ cắt ra, sự quở mắng, sự rầy la, trận đòn, sự lựa chiều làm vừa lòng đôi bên, tính chất đợi thời
- truncation sự chặt cụt, sự cắt cụt

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
beschneiden*
beschneiden*
(vt) ①剪切...边缘;剪短,截断,修剪 ②降低,限制,削减 ③[医]环割...包皮 ④[宗]为...行割礼

© 2007 EIMC International Limited, Co.

OpenThesaurus

Download this dictionary
beschneiden
beschneiden, kürzen, stutzen, zurückstutzen, zurechtstutzen
 
Abschneiden
Abschneiden, Beschneiden, Zurechtschneiden

德汉纺织工业词典(Deutsch-Chinesisches Textil-Wörterbuch)

Download this dictionary
Beschneiden
修剪;剪裁<缝>;切毛边;剪毛;剪边

© 百川百智集团(Rivers & Bridgers Group)

| Beschneiden in English | Beschneiden in Spanish | Beschneiden in Dutch | Beschneiden in Turkish | Beschneiden in Bulgarian | Beschneiden in Farsi | Beschneiden in Vietnamese