Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Business Week

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Bloomberg Businessweek
Bloomberg Businessweek, known until 2010 as BusinessWeek, is a weekly business magazine published by Bloomberg L.P. Businessweek was founded in 1929, the magazine was created to provide information and interpretation about what was happening in the business world. It is headquartered in New York City.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Business Week

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Business Week

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Bloomberg Businessweek
BusinessWeek is een Amerikaans zakenweekblad, dat wordt uitgegeven door Bloomberg L.P. Tot december 2009 was het een uitgave van McGraw-Hill. Het blad bevat analyses, opinies en informatie op het gebied van business en economie. Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1929 onder de naam The Business Week en tot 2005 verscheen het blad eveneens in een Europese en Aziatische editie. Haar belangrijkste concurrenten in het zakelijke segment zijn Fortune en Forbes.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Bloomberg Businessweek
BusinessWeek est un magazine hebdomadaire américain spécialisé dans l'économie, créé en 1929 sous le nom de The Business Week. Il était publié par McGraw-Hill jusqu'à sa reprise en avril 2010 par Bloomberg. Il porte depuis la marque Bloomberg Business Week.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Business Week in English | Business Week in French | Business Week in Italian | Business Week in Spanish | Business Week in Dutch | Business Week in Portuguese | Business Week in German | Business Week in Japanese | Business Week in Turkish | Business Week in Hebrew | Business Week in Arabic | Business Week in Czech | Business Week in Danish | Business Week in Finnish | Business Week in Norwegian | Business Week in Romanian