Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

C 2 (torpedbåt, 1901)

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
C 2 (torpedbåt, 1901)
C 2 (tidigare Minosets 216 i rysk tjänst och S 9 i tysk tjänst) var en 150-tons torpedbåt av rysk "Tsiklon"-klass i den finska flottan. Denna fartygstyp var märkbart inspirerad av den franska "Cyclone"-klassen. Finländarna erövrade 8 båtar av denna klass under Frihetskriget, men enbart 4 kom att förbli i finländsk tjänst. Dessa båtar var byggda år 1902, deras fart uppgick till 22 knop och de hade alla två stycken vridbara 381mm torpedtuber. C 2 förstördes vid Björkö tillsammans med sina systrar C 1 och C 3, efter att deras träskrov krossades av is natten mellan den 22-23 december 1919. Fartygen hade assisterat en brittisk eskader som utförde operationer mot bolsjevikerna i Ryssland och var på väg mot hemmahamn. Under natten tog en svår snöstorm vid och konvojen var tvungen att stanna. Isrännan som fartygen följde krympte snabbt och de tre fartygen började ta in vatten. Isbrytaren som ledde konvojen kunde inte assistera på grund av dålig sikt. Ingen dog i olyckan eftersom den skedde relativt långsamt och besättningsmedlemmarna kunde plockas upp från isen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License