Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Chandas

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Sanskrit prosody
See Vedic meter for meter in Vedic Sanskrit.
Sanskrit prosody is the study of metre in Sanskrit poetry. Standard traditional works on meter are Pingala's Chandaḥśāstra and Kedāra's Vṛttaratnākara. The most exhaustive compilations, such as the modern ones by Patwardhan and Velankar contain over 600 meters. This is a substantially larger repertoire than in any other metrical tradition.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Chandas
Le Chandas (IAST: chandas ; devanāgarī: छन्दस्) est un art annexe du védisme rangé sous le terme générique de Védanga. Le Chandas est l'art de la prosodie et de la métrique poétique. La grammaire à titre d'exemple fait également partie des Védangas, ces arts et sciences antiques du sous-continent indien.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Métrica védica
Chandas ou métrica dos versos védicos.

Veja mais na Wikipédia.org...


© Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença Licença GNU de Documentação Livre e sob nos termos da licença Creative Commons Attribution-ShareAlike

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Védská metrika
Védská metrika vychází ve svých principech z metriky indoíránské, která navazuje na spolecné rysy indoevropského jazyka. Základním prvkem védského metra je pocet slabik a základní metrickou jednotkou je stopa (páda), které jsou základem pro vytvorení strofy. Usporádání dalších prvku, predevším kvantita, kadence, césura a védský prízvuk se rídí pomerne složitými pravidly, ale všeobecne se dá ríci, že metrum je rytmické strídání stejného poctu prízvucných a neprízvucných slabik.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| Chandas in English | Chandas in French | Chandas in Portuguese | Chandas in Czech