Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Christian VIII av Danmark

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Christian VIII av Danmark

© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Christian Frederik
Christian VIII Frederik (født 18. september 1786 i København, død 20. januar 1848 sammesteds), av den oldenborgske slekt, var i to adskilte tidsperioder konge av Norge og deretter konge av Danmark. Han var kronprins da Frederik VI var konge. Han var Norges valgte konge fra 17. mai til 10. oktober 1814. Han besteg tronen som Danmarks konge i 1839, og regjerte til sin død i 1848. Som dansk konge omtales han mest som Christian VIII.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License