Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Chrysomallos

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Golden Fleece
In Greek mythology, the Golden Fleece ( chrysómallon déras) is the fleece of the gold-hair winged ram, which was held in Colchis. The fleece is a symbol of authority and kingship. It figures in the tale of the hero Jason and his band of Argonauts, who set out on a quest for the fleece by order of King Pelias, in order to place Jason rightfully on the throne of Iolcus in Thessaly. Through the help of Medea, they acquire the Golden Fleece. The story is of great antiquity and was current in the time of Homer (eighth century BC). It survives in various forms, among which the details vary.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Chrysomallos
Chrysomallos (gr. , aus gr. , „Gold“, und gr. , „Wollbüschel“; d. h. goldenes Fell oder Vlies; auch Chrysomeles) ist in der griechischen Mythologie ein Widder mit goldenem Fell, welcher den Phrixos nach Kolchis trug.

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Goldenes Vlies
Das Goldene Vlies (gr. Χρυσόμαλλον Δέρας Chrysómallon Déras) war nach der griechischen Mythologie das Fell des Chrysomeles, eines goldenen Widders, der fliegen und sprechen konnte.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Chrysomallos
Chrysomallos (Grieks: Χρυσόμαλλος), de ram met de gouden vacht, stamde af van een avontuurtje van Poseidon:
De Thraciër Bisaltes, een zoon van de zonnegod Helios en Gaia, had een dochter, Theophane genaamd, wiens schoonheid de zeegod Poseidon in liefde voor haar deed ontvlammen. Hij voerde haar weg naar het eiland Krinissa.
Haar overige minnaars zochten naar haar en volgden het spoor van het geroofde meisje. Daarom veranderde Poseidon alle bewoners van het eiland plotseling in dieren, Theophane in een schaap en zichzelf in een ram. De vrucht van hun zonderlinge vereniging was een ram die, naar de naam van zijn huid Chrysomallos, d.i. "de gouden vacht", genoemd werd.
Hij had de eigenschap, dat hij kon vliegen en zwemmen en bezat zelfs de gave om te spreken.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Gulden vlies (mythologie)
Het Gulden Vlies is de gouden schapenvacht van de god Chrysomallos. Deze behoorde eigenlijk toe aan de gouden ram die de kinderen van koning AthamasPhrixus en Helle wegvoerde, om hen te redden uit de handen van Athamas en zijn nieuwe vrouw, Ino. Op hun vlucht keek Helle, juist toen ze over de Hellespont vlogen, naar beneden en stortte in zee. Phrixus bereikte alleen zijn doel, offerde de ram en hing de gouden vacht op. Het gulden vlies was het doel van een queeste ondernomen door Jason en de Argonauten. Jason had hiertoe opdracht gekregen van zijn oom Pelias, aan wie voorspeld was dat hij door toedoen van Jason zou sterven. Het vlies was in het bezit van koning Aietes, die Jason, om het vlies te verkrijgen, drie opdrachten gaf:
  • span de vuurspuwende stieren in en ploeg hiermee een veld om
  • plant drakentanden en versla het leger dat uit deze drakentanden groeit (dat deed Jason door een grote steen in hun midden te gooien)
  • versla de altijd wakende draak die het vlies bewaakt

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Chrysomallos
Dans la mythologie grecque, Chrysomallos (en grec ancien  / , de / , « l'or » et de / , « la touffe de laine ») est une créature fantastique douée de parole et représentée comme un bélier ailé à la toison d'or et aux cornes d'or. Ce bélier est le fils de Théophané, une princesse thrace, et de Poséidon.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Toison d'or
Dans la mythologie grecque, la Toison d'or (en grec ancien  / Khrysómallon Déras) est la toison de Chrysomallosbélier pourvu de grandes ailes sur lequel Phrixos et Hellé s'enfuirent pour échapper à leur belle-mère Ino. Arrivé en Colchide, Phrixos immole le bélier à Zeus et fait cadeau de la toison au roi Éétès, qui la suspend à un chêne et la fait garder par un dragon et des hommes armés.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Zlote runo
Złote runo – skóra (wraz z sierściąmitycznego skrzydlatego, złotego barana Chrysomallosa (starogreckie Χρυσόμαλλος / Khrusómallos, χρυσός / khrusós, μαλλός / mallós, złotowłosy) - cel wyprawy Argonautów. Było ono powieszone na dębowym drzewie w gaju Aresa, gdzie pilnował go smok. Zabrał je stamtąd Jazon.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Chrysomallos in English | Chrysomallos in French | Chrysomallos in Spanish | Chrysomallos in Dutch | Chrysomallos in Portuguese | Chrysomallos in German | Chrysomallos in Russian | Chrysomallos in Turkish | Chrysomallos in Hebrew | Chrysomallos in Polish | Chrysomallos in Czech | Chrysomallos in Bulgarian | Chrysomallos in Danish | Chrysomallos in Finnish | Chrysomallos in Swedish