Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Colony-forming unit

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Colony-forming unit
In microbiology, a colony-forming unit (CFU) is a unit used to estimate the number of viable bacteria or fungal cells in a sample. Viable is defined as the ability to multiply via binary fission under the controlled conditions. Counting with colony-forming units requires culturing the microbes and counts only viable cells, in contrast with microscopic examination which counts all cells, living or dead. The visual appearance of a colony in a cell culture requires significant growth, and when counting colonies it is uncertain if the colony arose from one cell or a group of cells. Expressing results as colony-forming units reflects this uncertainty.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Koloniebildende Einheit
Eine koloniebildende Einheit (KBE oder KbE, , CFU) ist eine Größe, die bei der Quantifizierung von Mikroorganismen eine Rolle spielt, und zwar wenn die Lebendzellzahl von Mikroorganismen in einem Material auf kulturellem Weg bestimmt wird.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
CFU
CFU (z ang. colony forming unit, z niem. KBE= Koloniebildende Einheit (skrót KbE)– jednostka tworząca kolonię), jednostka określająca ilość mikroorganizmów w materiale badanym przy zastosowaniu metody posiewu na/w pożywce, polegającej na możliwie równomiernym rozprowadzeniu próbki materiału na powierzchni lub w żelu pożywkowym, tak aby w idealnym przypadku wszystkie mikroorganizmy leżały samotnie i w oddaleniu od siebie, tworząc poprzez rozmnażanie każdorazowo jedną kolonię. CFU oznacza ilość pojedynczych komórek, z których w wyniku podziałów powstaną kolonie komórek. Ilość kolonii jest w warunkach ideanych równa ilości mikroorganizmów w próbce, co przez interpolację pozwala na określenie ich ilości w materiale badanym (np w roztworze), co ilustruje poniższy przykład:
Pobrano wodę do analizy mikrobiologicznej. Po 1000-krotnym jej rozcieńczeniu i wylaniu 0,1 ml na płytkę z pożywką stwierdzono, że w wyniku hodowli na płytce powstało 15 kolonii. Jakie było stężenie bakterii w badanej wodzie?
Odpowiedź: 15 kolonii odpowiada 15 komórkom w rozcieńczonym 1000-krotnie roztworze (wynika to z definicji CFU). Ponieważ na płytkę wylano 0,1 ml takiego roztworu, w 1 ml znajdowało się 150 komórek bakteryjnych. Uwzględniając rozcieńczenie, można stwierdzić, że stężenie bakterii w analizowanej wodzie wynosiło 150 000 komórek/ml..

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Colony-forming unit in English | Colony-forming unit in Spanish | Colony-forming unit in German | Colony-forming unit in Polish