Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Combined Statistical Area

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Combined statistical area
A combined statistical area (CSA) is composed of adjacent metropolitan (MSA) and micropolitan statistical areas (µSA) in the United States and Puerto Rico that can demonstrate economic or social linkage. The OMB defines a CSA as consisting of various combinations of adjacent metropolitan and micropolitan areas with economic ties measured by commuting patterns. These areas that combine retain their own designations as metropolitan or micropolitan statistical areas within the larger combined statistical area.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Combined Statistical Area
  1. DOORVERWIJZINGStedelijk gebied#Verenigde Staten

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Combined statistical area
  1. DOORVERWIJZINGStedelijk gebied#Verenigde Staten

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Combined Statistical Area
Combined Statistical Area är ett statistikmått i USA. När vissa kriterier uppfylls kan två eller flera Metropolitan Statistical Areas (MSAs) slås ihop i den statistiska redovisningen, för att ge ett mått på det totala invånarantalet i en tättbefolkad region (som t.ex. kan omfatta områden som tillhör olika delstater). Exempel på detta (invånarantal i april 2005) är:
New York-Newark-Bridgeport, 21 858 830

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Combined Statistical Area in English | Combined Statistical Area in Dutch | Combined Statistical Area in Swedish