Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Compact disc

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Compact disc
Compact disc (CD) is a digital optical disc data storage format. The format was originally developed to store and play only sound recordings but was later adapted for storage of data (CD-ROM). Several other formats were further derived from these, including write-once audio and data storage (CD-R), rewritable media (CD-RW), Video Compact Disc (VCD), Super Video Compact Disc (SVCD), Photo CD, PictureCD, CD-i, and Enhanced Music CD. Audio CDs and audio CD players have been commercially available since October 1982.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Compact Disc
Die (kurz CD, für kompakte Scheibe) ist ein optischer Speicher, der Anfang der 1980er Jahre zur digitalen Speicherung von Musik von Philips/PolyGram und Sony eingeführt wurde und die Schallplatte ablösen sollte.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Disco compacto
El disco compacto (conocido popularmente como CD por las siglas en inglés de Compact Disc) es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital, consistentes en cualquier tipo de información (audioimágenesvídeodocumentos y otros datos).

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Compact disc
Een compact disc (compacte schijf), tegenwoordig meestal cd genoemd, in de begintijd ook wel compactplaat, is een optische schijf, die oorspronkelijk voor de opslag van muziek werd gebruikt (als vervanger van de grammofoonplaat van vinyl), maar die sinds een paar jaar na de introductie ook voor opslag van andersoortige gegevens wordt ingezet zoals de cd-rom en cd-video. Het cd-systeem is gezamenlijk ontwikkeld door Philips en Sony/CBS. De eerste cd ter wereld werd gefabriceerd op 17 augustus 1982 door het Philipsonderdeel Polygram te Langenhagen. De introductie van de eerste spelers vond plaats in Japan in oktober 1982; de rest van de wereld volgde in maart 1983. In 1986 werd de cd-rom (waarbij 'rom' staat voor 'read-only memory') geïntroduceerd. De cd-rom, die data bevat, wordt vrijwel uitsluitend in computers gebruikt. In 1988 werd de cd-r(ecordable) geïntroduceerd, een door een gebruiker zelf te beschrijven (ook wel het zogenaamde 'branden') schijf.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Disque compact
Un CD (abréviation de « » en anglais), ou disque compact, est un disque optique utilisé pour stocker des données sous forme numérique.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Compact disc in English | Compact disc in French | Compact disc in Italian | Compact disc in Spanish | Compact disc in Dutch | Compact disc in Portuguese | Compact disc in German | Compact disc in Russian | Compact disc in Japanese | Compact disc in Greek | Compact disc in Korean | Compact disc in Turkish | Compact disc in Hebrew | Compact disc in Arabic | Compact disc in Thai | Compact disc in Other Western-European languages | Compact disc in Polish | Compact disc in Hungarian | Compact disc in Czech | Compact disc in Lithuanian | Compact disc in Catalan | Compact disc in Croatian | Compact disc in Serbian | Compact disc in Albanian | Compact disc in Urdu | Compact disc in Bulgarian | Compact disc in Danish | Compact disc in Finnish | Compact disc in Norwegian | Compact disc in Romanian | Compact disc in Swedish | Compact disc in Farsi