Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Composition

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Composition
Composition or Compositions may refer to:

Arts

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Composition
  1. WEITERLEITUNG Komposition #Composition

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Composition
Composition / Improvisation is een studioalbum van Roscoe Mitchell, een van de oprichters van The Art Ensemble of Chicago. Het album is qua thematiek verbonden met Boustrophedon van Evan Parker. Mitchell (Amerikaan) en Parker (Brit) hadden de afspraak gemaakt zelf een aantal musici te kiezen van beide kanten van de Atlantische Oceaan. Daarbij werd niet gekeken naar het beoogde eindresultaat, maar naar musici, waarvan zij verwachtten dat het prettig samenwerken was. De keus van Mitchell, afkomstig uit de freejazz is daarbij afwijkend van de keus van Parker, afkomstig uit jazz en elektroakoestische muziek. De titel van het album geeft weer wat voor muziek er gespeeld wordt, een combinatie van compositie en improvisatie en wat daar tussen inzit. Het verschil tussen beide lijkt hemelsbreed, maar is dat niet. Bij compositie improviseert men net zo lang zodat een vast stramien ontstaat dat op papier wordt gezet; bij improvisatie moeten van tevoren al zaken geregeld worden (componeren) om het samenspel te behouden, alleen de papieren versie blijft (vaak) afwezig.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Composition
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
La composition, de manière générale, désigne l'action de ou le résultat de cette action. En particulier ce mot est utilisé dans les domaines suivants :

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Composition
Composition è il terzo album registrato in studio da Stephen Schlaks.
Orchestra diretta e arrangiamenti realizzati da Danilo Vaona.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto dell'enciclopedia online Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

| Composition in English | Composition in French | Composition in Italian | Composition in Spanish | Composition in Dutch | Composition in Portuguese | Composition in German | Composition in Russian | Composition in Japanese | Composition in Greek | Composition in Korean | Composition in Turkish | Composition in Hebrew | Composition in Arabic | Composition in Thai | Composition in Other Eastern-European languages | Composition in Other Western-European languages | Composition in Other Russian languages | Composition in Other Turkish dialects | Composition in Polish | Composition in Hungarian | Composition in Czech | Composition in Latvian | Composition in Catalan | Composition in Croatian | Composition in Serbian | Composition in Albanian | Composition in Urdu | Composition in Slovenian | Composition in Estonian | Composition in Bulgarian | Composition in Danish | Composition in Finnish | Composition in Norwegian | Composition in Romanian | Composition in Swedish | Composition in Ukrainian | Composition in Farsi | Composition in Macedonian | Composition in Latin | Composition in Hindi