Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Cotta

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Cotta
Cotta may refer to:

People

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Cotta
Cotta ist ein römisches Cognomen und, davon abgeleitet, ein moderner Familienname.

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Chorrock

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Cotta
Cotta es un asentamiento romano de finales del s. I a. C. y finales del s. III d. C., situado en las inmediaciones de Tánger (Marruecos) y que ha sido considerado la fábrica de salazón más completa de las conservadas en el Mediterráneo Occidental. Se encuentra situado sobre un alto, a unos metros de la costa.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Cotta
Cotta is een cognomen en betekent: "gemorste wijn". Het was zeer populair in de gens Aurelia.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Superplie
De superplie of superpellicum (Latijn: superpelliceum), ook wel koorhemd genoemd, is een wijd, wit linnen hemd, dat reikt tot aan de knieën en gedragen wordt over de toog. Het behoort tot de liturgische gewaden van de Katholieke Kerk. Soms is het koorhemd strak van vormgeving, maar brede stroken kant, haakwerk of borduurwerk zijn ook heel gewoon. Soms bestaat een superplie vanaf de zoom op de knieën tot aan de oksels geheel uit kant. (in Nederland alleen nog op hoogfeesten met de nodige schroom gedragen).

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Cotta
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Surplis
Le surplis, du latin super pelliceum, c'est-à-dire qui se porte par dessus le pelliceum ou tunique de peau, est un vêtement liturgique catholique. Il s'agit d'une aube raccourcie s'arrêtant à la hauteur des genoux avec de larges manches. Pour les clercs ordonnés, il doit être en toile de lin.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Cotta in English | Cotta in French | Cotta in Italian | Cotta in Spanish | Cotta in Dutch | Cotta in Portuguese | Cotta in German | Cotta in Russian | Cotta in Japanese | Cotta in Turkish | Cotta in Hebrew | Cotta in Arabic | Cotta in Other Western-European languages | Cotta in Polish | Cotta in Czech | Cotta in Catalan | Cotta in Urdu | Cotta in Bulgarian | Cotta in Danish | Cotta in Finnish | Cotta in Norwegian | Cotta in Swedish | Cotta in Farsi