Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Digitalkamera

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Digitalkamera
Eine Digitalkamera ist eine Kamera, die als Aufnahmemedium anstatt eines Films (siehe: Analogkamera) ein digitales Speichermedium verwendet; das Bild wird zuvor mittels eines elektronischen Bildwandlers (Bildsensordigitalisiert. Manche Film-Fotoapparate können mit einer digitalen Rückwand zu einer Digitalkamera umgerüstet werden.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Digitalkamera
En digitalkamera är en kamera där bilden exponeras på en digital bildsensor istället för på en fotografisk film. Bilderna lagras sedan i ett elektroniskt minne. Vanligen har digitalkameror en inbyggd skärm på vilken man omedelbart kan se hur bilden blev. Framkallning behövs inte i vanlig mening, utan bilden skrivs ut direkt på en fotoskrivare eller skickas iväg för utskrift på ett professionellt fotolabb. Det är även vanligt att helt avstå från papperskopior, utan istället direkt visa bilderna på dator eller tv.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Digitalkamera
Et digitalkamera er et kamera som lagrer fotografier elektronisk i stedet for på fotografisk film, som i tradisjonelle kameraer. Moderne digitale kompaktkameraer er utstyrt med flere funksjoner, og kan ta stillbilder, film, gjøre lydopptak og lagre metadata om bildene.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Digitalkamera
Et digitalkamera er et kamera, hvor den lysfølsomme film er skiftet ud med en lysfølsom sensor. Digitalteknikken har fundet vej ind i flere forskellige kameratyper så man nu har f.eks. digitale fotografiapparater, digitale videokameraer og også specialfotografering som digital røntgenfotografi. Der er også opstået nye kameragrupper som f.eks. web-kameraer.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
Digitalkamera
Digitalkamera
(f) -s 数码相机

© 2007 EIMC International Limited, Co.


| Digitalkamera in German | Digitalkamera in Danish | Digitalkamera in Norwegian | Digitalkamera in Swedish