Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ECM

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
ECM
ECM may refer to:
Business

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
ECM
ECM steht als Abkürzung für:

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Early English Church Music
Early English Church Music (Abk. EECM) ist eine Reihe mit früher englischer Kirchenmusik. Sie wird veröffentlicht für die British Academy und erscheint in London bei Stainer and Bell seit 1963. Bisher erschienen über fünfzig Bände, außerdem Ergänzungsbände (Supplementary Volumes).

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
ECM
El término ECM puede referirse a: basicamente a medicina

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
ECM
  • Extracellulaire matrix, structuren in biologische weefsels die zich buiten cellen bevinden.
  • European Christian Mission, een internationale christelijke zendingsorganisatie, opgericht in 1904.
  • European Common Market, een Engelse term voor de gemeenschappelijke markt van de Europese Unie sinds de jaren '60.
  • ECM Records, Edition of Contemporary Music, een platenlabel voor jazz en klassieke muziek opgericht te München in Duitsland in 1969.
  • Enterprise content management, een overkoepelende term voor de structurering van informatietechnologie in een bedrijf sinds eind 20e eeuw.
  • Electronic countermeasures, een begrip in de elektronische oorlogsvoering
  • ECM-motor

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
ECM
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| ECM in English | ECM in French | ECM in Italian | ECM in Spanish | ECM in Dutch | ECM in Portuguese | ECM in German | ECM in Russian | ECM in Japanese | ECM in Turkish | ECM in Hebrew | ECM in Arabic | ECM in Polish | ECM in Hungarian | ECM in Czech | ECM in Catalan | ECM in Danish | ECM in Finnish | ECM in Norwegian | ECM in Romanian | ECM in Swedish | ECM in Farsi