Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

EMS

Babylon English-Norwegian

Download this dictionary
EMS (European Monetary System)
EMS, det europeiske monetære system, teknikk utviklet av EU for justering av veksling og valutakurser mellom landene
 
EMS (emergency medical service)
Førstehjelpsenhet
 
Ems
s. Ems, elv i Nord-Tyskland
 
em
s. pica, typografisk enhet, 1/6 dels tomme; måleenhet innen trykking lik 12 points

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Ems

© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Elektromotorisk spenning
Elektromotorisk spenning (ems) er spenningen mellom polene til en elektrisk stømkilde som ikke leverer strøm. Ems symboliseres med E, , eller bare E. Enheten er volt (V).

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| EMS in English | EMS in French | EMS in Italian | EMS in Spanish | EMS in Dutch | EMS in Portuguese | EMS in German | EMS in Russian | EMS in Japanese | EMS in Greek | EMS in Korean | EMS in Turkish | EMS in Hebrew | EMS in Arabic | EMS in Thai | EMS in Polish | EMS in Hungarian | EMS in Czech | EMS in Latvian | EMS in Catalan | EMS in Croatian | EMS in Serbian | EMS in Danish | EMS in Finnish | EMS in Romanian | EMS in Swedish | EMS in Farsi | EMS in Vietnamese