Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Ee (IJlst)

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Ee (IJlst)
De Ee (Fries: Ie of De Ie) is een riviertje dat vroeger een verbinding was tussen de Middelzee en de Zuiderzee/Flevomeer.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen