Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Equality (mathematics)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Equality (mathematics)
In mathematics, equality is a relationship between two quantities or, more generally two mathematical expressions, asserting that the quantities have the same value, or that the expressions represent the same mathematical object. The equality between A and B is written A = B, and pronounced A equals B. The symbol "=" is called an "equals sign". Thus there are three kinds of equality, which are formalized in different ways.
  • Two symbols refer to the same object.
  • Two sets have the same elements.
  • Two expressions evaluate to the same value, such as a number, vector, function or set.
These may be thought of as the logical, set-theoretic and algebraic concepts of equality respectively.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Gleichheitszeichen
Das Gleichheitszeichen (=) steht in der Mathematik, der formalen Logik und in den exakten Naturwissenschaften zwischen zwei in ihrem Wert gleichen Ausdrücken.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Égalité (mathématiques)
En mathématiques, l’égalité est une relation binaire entre objets (souvent appartenant à un même ensemble) signifiant que ces objets sont équivalents, c’est-à-dire que le remplacement de l’un par l’autre dans une expression ne change jamais la valeur de cette dernière.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Równosc (matematyka)
Równość to relacja, która jest relacją równoważności. Jest to zatem relacja zwrotnaprzechodnia i symetryczna. Ważną cechą relacji równości jest to, że dla dowolnej funkcji zachodzi:

Aksjomatyzacja pojęcia równości generuje bardzo dużo aksjomatów – potrzebujemy trzech aksjomatów: zwrotności, przechodniości i symetrii, oraz przede wszystkim aksjomatu dla każdej pozycji każdej relacji i funkcji w naszej algebrze. Na przykład, jeśli system zawiera i , to dodanie do niego równości wymaga dodania następujących aksjomatów:
Nie jest to efektywne. Dlatego też, mimo, że można traktować równość jak normalną relację, zwykle traktuje się ją specjalnie. Przykładowo, systemy automatycznego dowodzenia twierdzeń z równością, używają paramodulacji obok (lub zamiast) zwykłej rezolucji.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

ويكيبيديا العربية – الموسوعة المجانية

Download this dictionary
Equality (mathematics)

تستخدم هذه المقالة مواد من ويكيبيديا ® وهي مرخصة تحت رخصة جنو للوثائق الحرة وتحت رخصة خصة المشاع الإبداعي: النسبة-الترخيص بالمثل

| Equality (mathematics) in English | Equality (mathematics) in French | Equality (mathematics) in Spanish | Equality (mathematics) in Portuguese | Equality (mathematics) in German | Equality (mathematics) in Russian | Equality (mathematics) in Japanese | Equality (mathematics) in Hebrew | Equality (mathematics) in Arabic | Equality (mathematics) in Polish | Equality (mathematics) in Czech | Equality (mathematics) in Urdu | Equality (mathematics) in Swedish