Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Europa Wschodnia

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Europa Wschodnia
Europa Wschodnia to region znajdujący się na wschód od Europy Środkowej, graniczący z Azją. Region ten jest różnie definiowany.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Polish-English 0.10

Download this dictionary
Europa Wschodnia
Eastern Europe


| Europa Wschodnia in English | Europa Wschodnia in Polish