Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Förenta nationerna

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Förenta Nationerna
 
Förenta nationerna
Förenta nationerna (FN) är en sammanslutning av 192 stater, grundad 24 oktober 1945. Nästan alla världens länder är medlemmar i FN. Medlemskap är öppet ”för alla stater som vill arbeta för fred” och som accepterar de åligganden som FN-stadgan föreskriver och som, enligt organisationens sätt att se på saken, är villiga och kapabla att uppfylla dessa åtaganden. beslutar om medlemskap enligt säkerhetsrådets rekommendationer. I juni 2006 hade organisationen . FN:s högkvarter ligger i New York.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Förenta nationerna in Swedish