Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

French presidential election, 2007

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
French presidential election, 2007
The 2007 French presidential election, the ninth of the Fifth French Republic was held to elect the successor to Jacques Chirac as president of France for a five-year term.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Französische Präsidentschaftswahl 2007

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Franse presidentsverkiezingen (2007)

© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Élection présidentielle française de 2007
L'élection présidentielle française de 2007, neuvième élection présidentielle de la  République et huitième au suffrage universel direct, est un scrutin qui permet d'élire le président de la République pour un mandat de cinq ans. Le président sortant Jacques Chirac ayant accompli deux mandats consécutifs n'est pas candidat.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Wybory prezydenckie we Francji w 2007 roku
Wybory prezydenckie we Francji w 2007 roku zostały przeprowadzone w dwóch turach; pierwsza odbyła się 22 kwietnia (niedziela), druga zaś miała miejsce dwa tygodnie później, 6 maja 2007. Mandat urzędującego prezydenta wygasa 16 maja 2007 o północy.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| French presidential election, 2007 in English | French presidential election, 2007 in French | French presidential election, 2007 in Spanish | French presidential election, 2007 in Dutch | French presidential election, 2007 in Portuguese | French presidential election, 2007 in German | French presidential election, 2007 in Japanese | French presidential election, 2007 in Greek | French presidential election, 2007 in Arabic | French presidential election, 2007 in Thai | French presidential election, 2007 in Polish | French presidential election, 2007 in Finnish | French presidential election, 2007 in Swedish