Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) is het buitenlands en defensiebeleid van de EU ten opzichte van de buitenwereld. Beslissingen in de Raad van de Europese Unie moeten genomen worden met unanimiteit tussen de lidstaten, maar eens akkoord kunnen bepaalde aspecten verder beslist worden met gekwalificeerde meerderheid. Buitenlands beleid wordt voorgezeten en vertegenwoordigd door de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB. Op 1 december 2009 nam Catherine Ashton deze post over van Javier Solana, die sinds 1999 Hoge Vertegenwoordiger was.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

EU Dutch Glossary

Download this dictionary
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)
Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid is ingesteld en wordt geregeld door titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het vervangt de Europese politieke samenwerking (EPS) en voorziet in de vaststelling op termijn van een gemeenschappelijk defensiebeleid dat mettertijd tot een gemeenschappelijke defensie zou kunnen leiden.

De doelstellingen van deze tweede pijler van de Unie zijn vervat in artikel 11 van het VEU en worden nagestreefd door middel van eigen rechtsinstrumenten (gemeenschappelijk optreden, gemeenschappelijk standpunt) die in de Raad met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam heeft de Europese Unie een nieuw instrument tot haar beschikking, de gemeenschappelijke strategie. Dit instrument wordt vermeld in artikel 12 van het VEU. Het Verdrag van Amsterdam heeft tevens in bepaalde gevallen een stemming met gekwalificeerde meerderheid mogelijk gemaakt. Hierdoor evolueert het GBVB sinds de ondertekening van het Verdrag van Amsterdam tijdens zo goed als elke Europese Raad.

Het Verdrag van Nice heeft het onder bepaalde voorwaarden mogelijk gemaakt om op het gebied van het GBVB een nauwere samenwerking aan te gaan voor de uitvoering van een gemeenschappelijk optreden of een gemeenschappelijk standpunt. Deze nauwere samenwerking mag geen betrekking hebben op vraagstukken die gevolgen hebben op militair of defensiegebied.

Zie:

COREU 
Eenheid voor beleidsplanning en vroegtijdige waarschuwing
Gemeenschappelijke strategie (GBVB)
Gemeenschappelijk optreden (GBVB) 
Gemeenschappelijk standpunt (GBVB) 
Institutioneel kader (één...) 
NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie)
Onthouding, constructieve (onthouding, positieve)
Pijlers van de Europese Unie 
Politiek en veiligheidscomité (PVC) 
Titel V van het VEU (GBVB) 
Verklaring (GBVB) 
Westeuropese Unie (WEU) 


 
Gemeenschappelijk optreden (GBVB - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid)
Het gemeenschappelijk standpunt in het kader van het GBVB is bedoeld om de samenwerking systematischer en beter gecoördineerd te maken. De lidstaten zijn gehouden om deze standpunten te volgen en te verdedigen, die zij tijdens een Raadsvergadering met eenparigheid van stemmen hebben goedgekeurd.

Zie:

Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Titel V van het VEU
Europees justitieel netwerk in strafzaken © European Communities, 1995-2004