Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Geometrie

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Geometrie
Die Geometrie ( geometria (ionisch geometrie) ‚Erdmaß‘, ‚Erdmessung‘, ‚Landmessung‘) ist ein Teilgebiet der Mathematik.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Meetkunde
De meetkunde of geometrie (van het Oudgrieks: γεωμετρία, geo-"aarde",-Metria "meting") het "meten van de aarde" is het onderdeel van de wiskunde, dat zich bezighoudt met het bepalen van afmetingen, vormen, de relatieve positie van figuren en de eigenschappen van de ruimte. De specifiek Nederlandse term meetkunde werd rond 1600 door de Vlaamse wiskundige Simon Stevin geïntroduceerd. Een wiskundige, die op het gebied van de meetkunde werkt, wordt een meetkundige genoemd.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Géométrie
Traditionnellement, la géométrie est la partie des mathématiques qui étudie les figures du plan et de l'espace (géométrie euclidienne).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Geometrie
Geometrie ( , z  – zeme a metria – merení) je matematická veda, která se zabývá otázkami tvaru, velikostí, proporcí a vzájemných vztahu obrazcu a útvaru a vlastnostmi prostoru. Geometrie bývá považována za jeden z nejstarších vedních oboru vubec. V Ottove slovníku naucném heslo zacíná slovy:
Jednoduché geometrické útvary byly známy již v paleolitu a podrobneji zkoumány ve všech starovekých civilizacích. Geometrie sloužila puvodne pro praktické úcely v zememericství a stavebnictví. Na vedecké úrovni se jim poprvé venovali starí Rekové. K slavným geometrickým problémum patrily otázky o konstruovatelnosti nekterých geometrických útvaru pomocí idealizovaného pravítka a kružítka.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Geometrie (die)
nf. geometry, mathematical study of lines and points and angles


| Geometrie in English | Geometrie in French | Geometrie in Italian | Geometrie in Spanish | Geometrie in Dutch | Geometrie in German | Geometrie in Greek | Geometrie in Turkish | Geometrie in Arabic | Geometrie in Other Simplified Chinese dialects | Geometrie in Other Western-European languages | Geometrie in Other Russian languages | Geometrie in Polish | Geometrie in Czech | Geometrie in Bulgarian | Geometrie in Romanian | Geometrie in Farsi