Handel (economie) - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Handel (economie)

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Handel (economie)
| Handel is het uitwisselen van goederen tussen twee partijen (ruilhandel), dan wel het uitwisselen van goederen (waaronder effecten) tegen geld (geldhandel). In het ideale geval zullen beide partijen van deze transactie er voordeel aan hebben.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

| Handel (economie) in Dutch