Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Heap (datastruktur)

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Heap (datastruktur)
En heap eller partiellt ordnat vänsterbalanserat träd är en datastruktur, närmare bestämt ett träd, som karakteriseras av att
  • varje nods värde är större eller lika med värdena i nodens barn (partiellt ordnat).
  • trädets grenar är så lika långa som möjligt. I fall det inte är möjligt så fylls den nedersta nivån på från vänster (vänsterbalanserat).
Detta kallas ibland för en max-heap, alternativt kan man implementera en heap så att varje nods värde är mindre eller lika med nodens barns värden, en sådan heap kallas min-heap.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Den internasjonale voldgiftsretten for sport
Den internasjonale voldgiftsretten for sport (fransk: Tribunal arbitral du sport, TASengelsk: Court of Arbitration for Sport, CAS) er en voldgiftsnevnd opprettet for å avgjøre tvister innen sport. Den har hovedkvarter i Lausanne og lokaler i New York og Sydney.

Les mer på Wikipedia.org...

 
Heap
Heap (norsk haug) er en datastruktur brukt i informatikk, mye brukt til å lage prioritetskø og for å sortere data.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| Heap (datastruktur) in Norwegian | Heap (datastruktur) in Swedish