Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Hundred (country subdivision)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Hundred (county division)
A hundred was an administrative division which was geographically part of a larger region; it was formerly used in England, Wales, South Australia, some parts of the United States, Denmark, Southern Schleswig, Sweden, Finland, Estonia and Norway.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Harde
Als Harden, früher auch Herden genannt, bezeichnete man in Skandinavien, namentlich im späteren Dänemark (einschließlich Herzogtum Schleswig) und in Teilen des späteren Schweden und Norwegen, die unteren Verwaltungsbezirke. Der Begriff bedeutete ursprünglich etwa „Hundertschaft“ und lautet in den skandinavischen Sprachen schwed. härad (frühschwedisch u. a. hæraþ), isländisch héraðdänisch/norwegisch (Bokmål/Riksmål) herredneu-norwegisch (Nynorsk) herad.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Herred
Een herred (bokmål en Deens) of herad (Nieuwnoors) is een bestuursdistrict in Scandinavische landen. Het woord heeft zijn oorsprong in het Oudnoorse woord herað. Herað kent vier betekenissen, waarvan twee bestuurskundige en twee taalkundige. Het woord/begrip wordt gewoonlijk meer gebruikt in het Nieuwnoors.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Härad
Härad (plural: härad eller häraderisländska: héraðfornsvenska: hæceraþ, senare fornsvenska: hæradhnynorska: heraddanska och bokmål: herred-), mindre folk- och landområden, vilkas huvudsyfte ursprungligen verkar ha varit av rättslig natur, nämligen upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet; det äldre lokala tingsdistriktet, det vill säga rätts- och förvaltningsområdet, inom ett landskap. En annan, samtida benämning på härad anses hundare vara, belagt från tidigt 1000-tal, bland annat genom Jarlabankestenen vid Vallentuna kyrka i Uppland. Inskriften från 1000-talet innehåller det äldsta kända svenska belägget på ordet hundare. Texten översatt lyder: Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han levde, och han gjorde denna tingsplats, och ensam ägde han hela detta hundare. Hundare var en benämning på distrikt i de gamla svealandskapen (Uppland, Västmanland o. Södermanland) och ersattes av götalandskapens (Västergötland och Östergötland) benämning härad under mitten av 1300-talet genom Magnus Erikssons landslag.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Сотня (административная единица)
Сотня — историческая административная единица в Англии и некоторых регионах Соединённых Штатов Америки, представлявшая собой подразделение графства или штата. Истоки названия восходят к англосаксонскому периоду истории Англии, когда данная административная единица объединяла территорию, площадь пахотных земель на которой примерно соответствовала 100 гайдам. Традиция объединения населения по сотням, вероятно, возникла ещё у древних германцев, о чём свидетельствует соответствующие упоминание у Тацита в 98 г.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

| Hundred (country subdivision) in English | Hundred (country subdivision) in Spanish | Hundred (country subdivision) in Dutch | Hundred (country subdivision) in German | Hundred (country subdivision) in Russian | Hundred (country subdivision) in Danish | Hundred (country subdivision) in Finnish | Hundred (country subdivision) in Swedish