Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Indiase filosofie

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Hindoeïstische filosofie
Hindoeïstische filosofie is de verzamelnaam voor de verschillende filosofische stromingen uit India die kunnen worden onderscheiden binnen het hindoeïsme, dat zijn oorsprong vindt in de vedische levenswijze (stelsel), het varn-asrama-dharma genaamd. Dit systeem onleent haar filosofische inzichten aan het bhagavatam of vedantsoetra waarin de adviezen of uitvoeringen staan beschreven, die men behoort te verwezenlijken naargelang zijn of haar positie in een bepaalde geleding.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

| Indiase filosofie in Dutch