Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Indický oceán

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Indický oceán
Indický oceán je tretí nejvetší oceán na Zemi, nachází se mezi východním pobrežím Afriky, jižní cástí Asie, západním pobrežím Austrálie a Antarktidou.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| Indický oceán in Czech