Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Infrastruktur

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Infrastruktur
Eine Infrastruktur (von ‚unterhalb‘ und ‚Zusammenfügung‘) ist im übertragenen Sinn ein Unterbau.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Infrastruktur
Infrastruktur är anläggningar som representerar stora investeringar, och som används dagligen av samhället. Framför allt avses system för transport av varor och personer, energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse och fastighetsstruktur. En viktig del av infrastrukturen är även fungerande samhällsinstitutioner som lagar och förordningar.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Infrastruktur
Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere. Dette inbefatter blant annet veierflyplasserhavnerjernbanertelekommunikasjonsmidler. Infrastrukturen må overvåkes, styres og holdes vedlike. Når det gjelder nasjonale infrastrukturer, er dette myndighetsansvar som er fordelt på de enkelte transportetatene. Se også digital infrastruktur.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Infrastruktur
Infrastruktur er en betegnelse for summen af de systemer, der forbinder enheder i et større system. Som regel bliver begrebet brugt om transport- og kommunikationssystemer lokalt, nationalt og internationalt.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Infrastruktur (die)
nf. infrastructure, foundation, basis, substructure, underlying features of an operation


| Infrastruktur in English | Infrastruktur in Italian | Infrastruktur in Spanish | Infrastruktur in Dutch | Infrastruktur in German | Infrastruktur in Turkish | Infrastruktur in Arabic | Infrastruktur in Bulgarian | Infrastruktur in Danish | Infrastruktur in Norwegian | Infrastruktur in Swedish | Infrastruktur in Farsi | Infrastruktur in Latin