Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Intelligence

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Intelligence
Intelligence has been defined in many different ways including one's capacity for logicabstract thoughtunderstandingself-awarenesscommunicationlearningemotional knowledgememoryplanningcreativity and problem solving. It can be more generally described as the ability to perceive information, and retain it as knowledge to be applied towards adaptive behaviors within an environment.

See more at Wikipedia.org...

 
Intelligence (disambiguation)
Intelligence is a term describing one or more capacities of the mind.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Intelligence
Intelligence ist eine multidisziplinäre wissenschaftliche Fachzeitschrift mit psychologischem Schwerpunkt, in der Artikel zur Intelligenzforschung erscheinen.

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Intelligenz
Intelligenz (von lat. intellegere „verstehen“, wörtlich „wählen zwischen …“ von lat. inter „zwischen“ und legere „lesen, wählen“) ist in der Psychologie ein Sammelbegriff für die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. Da einzelne kognitive Fähigkeiten unterschiedlich stark ausgeprägt sein können und keine Einigkeit besteht, wie sie zu bestimmen und zu unterscheiden sind, gibt es keine allgemeingültige Definition der Intelligenz. Vielmehr schlagen die verschiedenen Intelligenztheorien unterschiedliche Operationalisierungen des alltagssprachlichen Begriffs vor. Dieser Artikel behandelt, wo nicht anders angegeben, Intelligenz als Charles Spearmans g-Faktor, eines der bekanntesten Intelligenzmodelle.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Intelligence
Intelligence es una serie de televisión estadounidense, del género de acción-aventura y cibernética, es protagonizada por Josh HollowayMarg Helgenberger y Meghan Ory. Fue estrenada en CBS el Jueves 7 de enero de 2014 a las 9:00 PM (hora del este) / 8:00 PM (hora del centro), y desde el segundo capítulo es emitida en su horario regular, lunes 10:00 PM (hora del este).

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Intelligentie
Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft met veel verschillende functies; zoals de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te redeneren, plannen te maken, problemen te doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal te begrijpen en te produceren, informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te halen, te leren van ervaringen. Ook bij ‘hogere’ diersoorten zoals chimpansees zijn vermoedelijk bepaalde functies van de intelligentie zoals taalbegrip werkzaam die vergelijkbaar zijn met die van mensen. Aangeboren slimheid of intelligentie wordt ook wel aangeduid als begaafdheid of talent. Intelligentie is ten slotte een kenmerk van de persoonlijkheid. Bij de een is de intelligentie, of zijn bepaalde facetten van de intelligentie, sterker ontwikkeld dan bij de ander. Zo kan bijvoorbeeld de een makkelijker een taal leren en de ander zich sneller oriënteren in een ruimte. Hierbij speelt de sociale achtergrond, opleiding en cultuur echter een belangrijke rol.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Intelligence
L'intelligence est l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses et les faits, de découvrir les relations entre elles et d'aboutir à la connaissance conceptuelle et rationnelle (par opposition à la sensation et à l'intuition). Elle permet de comprendre et de s'adapter à des situations nouvelles et peut en ce sens être également définie comme la faculté d'adaptation. L'intelligence peut être également perçue comme la capacité à traiter l'information pour atteindre ses objectifs, en dépensant le moins de ressources possible.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Intelligence in English | Intelligence in French | Intelligence in Italian | Intelligence in Spanish | Intelligence in Dutch | Intelligence in Portuguese | Intelligence in German | Intelligence in Russian | Intelligence in Japanese | Intelligence in Greek | Intelligence in Korean | Intelligence in Turkish | Intelligence in Hebrew | Intelligence in Arabic | Intelligence in Thai | Intelligence in Other Eastern-European languages | Intelligence in Other Western-European languages | Intelligence in Other Russian languages | Intelligence in Other Turkish dialects | Intelligence in Polish | Intelligence in Hungarian | Intelligence in Czech | Intelligence in Lithuanian | Intelligence in Latvian | Intelligence in Catalan | Intelligence in Croatian | Intelligence in Serbian | Intelligence in Albanian | Intelligence in Urdu | Intelligence in Slovenian | Intelligence in Bulgarian | Intelligence in Danish | Intelligence in Finnish | Intelligence in Norwegian | Intelligence in Romanian | Intelligence in Swedish | Intelligence in Ukrainian | Intelligence in Farsi | Intelligence in Macedonian | Intelligence in Hindi