Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

International Call Prefix

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
List of international call prefixes

© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Internationale toegangscode
De internationale toegangscode of het internationaal toegangsnummer is het deel van het telefoonnummer dat gekozen moet worden om aan te geven dat men een telefoonverbinding naar het buitenland wil opbouwen. Daarna kiest men het landnummer en de verdere cijfers. Een internationale toegangscode wordt gebruikt in landen waar vanuit het nationale telefoonnetwerk ook buitenlands telefonieverkeer mogelijk is zonder tussenkomst van een telefonist(e) (IDD: International Direct Dialing). Het internationaal toegangsnummer wordt soms verward met het landnummer. Het landnummer is echter een code die volgt op het internationaal toegangsnummer.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Utlandsprefix
Utlandsprefix eller internationellt prefix kallas inom telefonin den siffersekvens som inmatas före landsnumret för ett utlandssamtal. Från och med 11 september 1999 kl. 03:00 är utlandsprefixet 00 för alla länder inom EU. Sverige var sist av de dåvarande EU-länderna att införa det och utlandsprefixet var 009 i Sverige innan. På mobiltelefoner går + också bra att använda som utlandsprefix, och plustecknet brukar ofta användas i internationella telefonnumer visitkort och dylikt.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Mezinárodní prestupný znak
Mezinárodní prestupný znak je posloupnost symbolu, které je nutné navolit na zacátku telefonního spojení, pokud má toto spojení být mezinárodní, tzn. do jiné telefonní síte. Prestupný znak je tedy zpusob, jak telefonovat z dané síte ven, jeho protejškem je mezinárodní smerové císlo, které se používá pro telefonování do dané síte.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Luettelo puhelinverkon ulkomaantunnuksista
Luettelo ulkomaantunnuksista

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| International Call Prefix in English | International Call Prefix in Dutch | International Call Prefix in Czech | International Call Prefix in Finnish | International Call Prefix in Swedish