Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Internationella prövningsordningen

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Internationella prövningsordningen
Internationella prövningsordningen (IPO) är en hundsport, den internationella motsvarigheten till bruksprov med regler som är gemensamma för alla nationella kennelklubbar som är anslutna till Internationella hundorganisationen (FCI). I Sverige går proven under beteckningen IPO/BHP, där BHP står för Brukshundprov. Detta innebär ingen skillnad i hur proven går till. Däremot är proven i Sverige endast öppna för de brukshundraser som Svenska Brukshundklubben (SBK) har avelsansvar för, medan det internationellt är tillåtet för alla raser att delta. Prov ordnas framförallt av de rasklubbar som är anslutna till SBK.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Internationella prövningsordningen in Swedish