Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Italština

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Italština
Italština (archaicky vlaština, tak se ale nekdy oznacuje také arumunština) je románský jazyk, kterým mluví asi 70 milionu rodilých mluvcích, žijících prevážne v Itálii.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| Italština in Czech