Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Java's op afstand uitgevoerde methode-aanroeping

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
Java's op afstand uitgevoerde methode-aanroeping
Java remote method invocation: JRMI

| Java's op afstand uitgevoerde methode-aanroeping in English