Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Jordbruk

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Jordbruk
Jordbruk er ei næringsgrein innan landbruket som vert driven for å produsera plantar, som vert etne av menneskje og dyr. Noko av energien i plantane som vert nytta som dyrefor vert omset til menneskjeføde når dyra vert slakta og kjøtet ete. Men omvegen om kjøt er ein lite effektiv måte å produsera menneskjeførde på, ettersom berre ein brøkdel av energien i foret vert finst i kjøtet. Forutan mat produserer jordbruket ymse typar fiber, som lin og bomullUll er òg eit viktig produkt.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Landbruk
Landbruk er en fellesbenevner for jordbruk og skogbruk som begge er primærnæring, og omfatter en rekke næringsgrener der kultivering av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggende for produksjonen. Har samme betydning som Agrikultur fra latin ager (åker) og cultura (dyrking).

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Norwegian English Online Dictionaries

Download this dictionary
jordbruk
farming

ADO Norwegisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
jordbruk
Ackerbau


| Jordbruk in English | Jordbruk in Spanish | Jordbruk in German | Jordbruk in Finnish | Jordbruk in Swedish | Jordbruk in Farsi