Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Judaismus

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Judaismus
Judaismus bezeichnet die Haltung jener Judenchristen der neutestamentlichen Zeit, die die Heidenchristen auf Beschneidung und das alttestamentliche Zeremonialgesetz verpflichten wollten. Manche Judenchristen der Jerusalemer Urgemeinde vertraten diese Ansicht. Zur Klärung dieser Streitfrage gab es das so genannte Apostelkonzil .

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Judaismus
Judaismus je termín, který oznacuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele. Do té doby se v krestanském prostredí používaly pro víru židu obraty jako „izraelitská víra“ (Israelitischglauben), „židovská víra“ (Jüdischglauben) nebo „Mojžíšská víra“. Židé sami své náboženství oznacovali a oznacují jako emuna (víra) nebo dat (náboženství). Moderní termín jahadut (židovství) se vztahuje spíše na kulturne-národnostne-náboženský celek (odvozen z nemeckého Judentum). V této souvislosti je treba rozlišit mezi judaismem jako náboženstvím, a židovstvím jako kulturne-nábožensko-nacionálním souborem, zahrnujícím historii, jazyk (hebrejština), zemi (státní útvar), liturgii, filozofii, umení, soubor etických zásad, náboženských praktik, a podobne. Teologie judaismu slouží jako základ mnoha jiných náboženství vcetne dvou nejrozšírenejších, krestanství a islámu.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Judaismus (der)
nm. Judaism, monotheistic religion of the Jewish people; adherence to Jewish rites and customs; cultural and religious practices of the Jewish people, Jewry

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
Judaismus
Judaismus
(m) -s,kein pl. [宗]犹太教

© 2007 EIMC International Limited, Co.

Germana-Esperanta Vortaro

Download this dictionary
Judaismus
judaismo, judismo


| Judaismus in English | Judaismus in German | Judaismus in Turkish | Judaismus in Czech