Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Källa (information)

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Informationskälla
Med källa menas i t.ex. journalistiken den person eller skrift etc. där vederbörande hämtar sin information. Inom pressetiken anses det viktigt att skydda sina källor, vilket stundom kan komma i konflikt med andra samhällsintressen. Att kritiskt granska källors påståenden (källkritik) är viktigt både för journalister och forskare.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Källa (information) in Swedish