Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Keltiska språk

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Keltiska språk
De keltiska språken hör till de indoeuropeiska språken och talades tidigare över stora delar av Europa men är numera utdöda utom i några regioner på Atlantkusten. De levande keltiska språk består av iriskakymriskaskotsk gäliskamanxbretonska, och korniska. Av de utdöda keltiska språken är galliska både det mest välkända och det bäst dokumenterade.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Keltiska språk in Swedish