Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Kommunalreformen (2007)

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Strukturreformen
Strukturreformen eller Kommunalreformen er navnet på den aftale i Danmark om sammenlægning af kommuner til et antal på 98, erstatning af 13 amter med 5 regioner og erstatning af 15 statsamter med 5 statsforvaltninger samt nedlæggelse af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), som trådte i kraft den 1. januar 2007. Antallet af kommuner var blevet reduceret til 271, da de bornholmske kommuner og Bornholms Amtskommune efter en folkeafstemning i 2001 blev sammenlagt fra 2003. Dette reducerede antallet af amter til 13. Ærø Kommune indgik i strukturreformen og blev dannet 1. januar 2006. Derudover forblev 30 kommuner selvstændige efter 1. januar 2007 og blev således ikke sammenlagt med andre kommuner hverken umiddelbart før eller efter 1 januar 2007.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

| Kommunalreformen (2007) in Danish