Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Koncentracja (psychologia)

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Koncentracja (psychologia)
Koncentracja – zjawisko polegające na skupieniu, ześrodkowaniu uwagi (w domyśle: świadomości), skierowaniu jej na określoną myśl, przedmiot, zagadnienie, wydarzenie, sytuację czy zjawisko i utrzymywaniu w czasie.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Koncentracja (psychologia) in Polish