Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Koordinat

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Koordinater
Koordinater är matematiska tal som anger geometriska punkter. Med koordinater kan man översätta geometriska problem till en form som kan behandlas med algebraiska och numeriska metoder. En fullständig uppsättning regler för översättning från geometriska punkter till koordinater kallas koordinatsystem. De kartesiska koordinaterna är vanligast. I ett kartesiskt system utgår man vanligen från en ortonormerad bas. Då ges koordinatsystemet av origo tillsammans med basen. Koordinaterna anges som en kolonnmatris och basen som en radmatris. Då definieras ortsvektorn till punkten som ska beskrivas som matrisprodukten mellan denna radmatris och kolonnmatrisen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Türkçe Vikipedi, özgür ansiklopedi

Download this dictionary
Koordinat

© Bu makale Vikipedi'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır ve Creative Commons Attribution-ShareAlike Lisansı

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Koordinatsystem
Et koordinatsystem (fra lat. koordinat - tilordnet) benyttes innen matematikk for å angi punkter i et rom.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Koordinatsystem
Koordinatsystem er et system til angivelse af punkters placering ved hjælp af koordinater. Der findes forskellige typer af koordinatsystemer, navnlig:

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Büyük Türkçe -KürtçeSözlük 2.0

Download this dictionary
koordinat
KURDÎ: koordînat
  

Tüm hakları serbesttir

| Koordinat in English | Koordinat in French | Koordinat in Italian | Koordinat in Dutch | Koordinat in Turkish | Koordinat in Danish | Koordinat in Norwegian | Koordinat in Swedish | Koordinat in Farsi | Koordinat in Latin