Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Kribi

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Kribi

© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Kribi
Kribi ist eine Stadt im Süden Kameruns an der Mündung des Kienkié am Golf von Guinea mit rund 60.000 Einwohnern (2007). Die Bewohner sind überwiegend BasaaBatanga, Mabi, Ewondo und Bulu.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Kribi
Kribi est une importante station balnéaire du Cameroun connue pour ses plages de sable blanc et son port.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Kribi
Kribi to miasto w Kamerunie, port morski u ujścia rzeki Kienke, ośrodek wypoczynkowy. Leży w Prowincji Południowej. Stolica departamentu Océan. Liczy około 57,9 tys. mieszkańców. Obsługuje rurociąg z ropą naftową biegnący z Czadu.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Kribi
Kribi é uma cidade dos Camarões localizada na província de Sul. Kribi é a capital do departamento de Océan.

Veja mais na Wikipédia.org...


© Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença Licença GNU de Documentação Livre e sob nos termos da licença Creative Commons Attribution-ShareAlike

| Kribi in English | Kribi in French | Kribi in Portuguese | Kribi in German | Kribi in Polish | Kribi in Danish | Kribi in Finnish | Kribi in Romanian