Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

La Salpêtrière

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Pitié-Salpêtrière Hospital
The Pitié-Salpêtrière Hospital (Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière) is a celebrated teaching hospital in the 13th arrondissement of Paris. Part of the Assistance publique - Hôpitaux de Paris, it is one of Europe's largest hospitals.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Hôpital Salpêtrière

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Hôpital de la Salpêtrière
Het Hôpital de la Salpêtrière in Parijs was een van de belangrijkste en bekendste centra voor psychiatrie en neurologie in Europa.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Hôpital de la Salpêtrière
L'hôpital Pitié-Salpêtrière est un hôpital de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) situé 47-83, boulevard de l'Hôpital dans le  arrondissement de Paris.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Salpêtrière
Une salpêtrière désigne un lieu ancien destiné soit à l'exploitation et l'extraction, soit à la production ou au rassemblement des collectes, soit à la conservation ou au stockage, du salpêtre ou de nitre, matière comburante utilisée notamment pour la fabrication de la poudre à canon ou des diverses poudres noires depuis la fin du Moyen-âge et à l'époque moderne.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
La Salpêtrière
 
Szpital Salpêtrière
Szpital Salpêtrière – szpital w Paryżu. Pierwotnie był fabryką prochu (stąd nazwa - fr. Salpêtrière od łac. sal petrae czyli sól skalnasaletra, jeden ze składników prochu strzelniczego). W 1656 roku na mocy kwietniowego edyktu wydanego przez Ludwika XIV został przekształcony w przytułek dla ubogich. Służył także jako więzienie dla przestępców, prostytutek, niepełnosprawnych psychicznie, chorych psychicznie, epileptyków, libertynów. Był znany ze swej wielkiej populacji szczurów. W latach 1848-1893 w szpitalu praktykował Jean-Martin Charcot.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| La Salpêtrière in English | La Salpêtrière in French | La Salpêtrière in Dutch | La Salpêtrière in German | La Salpêtrière in Polish | La Salpêtrière in Finnish | La Salpêtrière in Swedish