Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Lakota Sioux

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Lakota people
The Lakȟóta people (pronounced ; also known as Teton, Thítȟuŋwaŋ ("prairie dwellers"), and Teton Sioux (from Nadouessioux - 'snake' or 'enemy') are an indigenous people of the Great Plains of North America. They are part of a confederation of seven related Sioux tribes, the Očhéthi Šakówiŋ or seven council fires, and speak Lakota, one of the three major dialects of the Sioux language.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Lakotas
Les Lakotas (Lakhota ou encore Lak'ota) sont une tribu autochtone américaine du peuple sioux. Ils forment un groupe de sept tribus (la « Grande Nation sioux »).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Lakota
Denna artikel handlar om folket lakota, för språket, se Lakota (språk).
Lakota (egentligen lakȟóta) eller Teton är en prärieindiansk stamgrupp som tillhör siouxindianerna och talar lakota, en av variant sioux i gruppen siouxspråk. De utgör den västligaste av de tre huvudgrupper i vilka sioux-indianerna på historiska och språkliga grunder brukar indelas. De två andra huvudgrupperna är dakota och nakota. De sju lakota-stammarna brukar också ibland kallas för tetonsiouxer (från lakotaspråkets Tetonwan: de som bor på prärien). Lakota utgör alltså den del av siouxindianerna som räknas som prärieindianer, det vill säga stammar vilkas kultur vid de vitas ankomst till prärien huvudsakligen kretsade kring två mer eller mindre heliga djur, buffeln och hästen, av vilka den senare natuligtvis var ett långt sent inslag i kulturmönstret än buffeln.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Tetonit
Tetonit eli lakotat olivat siouxien kenties tunnetuin, läntinen ryhmä. Heihin kuuluivat muun muassa brulet, minneconjout, hunkpapat, oglalat sekä sans arcit. He edustivat juuri sitä ratsain liikkuvaa tasankointiaanin prototyyppiä, joka on tullut tutuksi niin kirjoista kuin elokuvistakin.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| Lakota Sioux in English | Lakota Sioux in French | Lakota Sioux in Spanish | Lakota Sioux in Japanese | Lakota Sioux in Turkish | Lakota Sioux in Danish | Lakota Sioux in Finnish | Lakota Sioux in Swedish