Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Latijn

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Latijn
Latijn is een Italische taal die oorspronkelijk door de Latijnen werd gesproken, een volk dat vanaf het eerste millennium voor Christus in de streek Latium (het huidige Lazio, Italië) woonde. Doordat de stad Rome vanaf 500 v.Chr. in dit gebied haar politieke en militaire invloed vergrootte, werd ook haar taal buiten de stadsgrenzen verspreid. Rome werd de hoofdstad van het Romeinse Rijk, dat bleef groeien tot het in de tweede eeuw na Christus zijn grootste omvang bereikte. Nog tot het einde van de eerste eeuw na Christus werd in Rome meer Koinè-Grieks gesproken dan Latijn. Latijn was vooral de omgangstaal in Spanje, Gallië, Italia, Brittannia en Africa. Latijn was de taal van de overheid en literatuur. Het Latijn werd geleidelijk aan de voertaal in het westelijke deel van dit rijk (terwijl het Koinè-Grieks dat in het oostelijke deel was en bleef).

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
latijn
adj. Latin

Dutch_English 22000

Download this dictionary
Latijn
Latin

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
latijn
latin

Nederlands-Indonesia

Download this dictionary
latijn
latin


| Latijn in English | Latijn in French | Latijn in Dutch