Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Laurelwood, Oregon

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Laurelwood, Oregon
Laurelwood is an unincorporated community in Washington CountyOregonUnited States. The community is located southwest of the Portland metropolitan area near Oregon Route 47 along Laurelwood Road, to the east of the city of Gaston and Wapato Lake. Laurelwood, a farming community, has a population of approximately 500 people. Settled in the 1860s, the community was home to Laurelwood Academy from 1904 until 2007. A large portion of the community is of the Seventh-day Adventist faith.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia tiếng Việt – Bách khoa toàn thư miễn phí

Download this dictionary
Laurelwood, Oregon
Laurelwood là một cộng đồng nhỏ chưa hợp nhất nằm trong quận Washington, Oregon, Hoa Kỳ. Nó nằm ở tây nam Vùng đô thị Portland gần Xa lộ Oregon 47 và thành phố Gaston. Dân số là 200 người.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Wikipedia.org...


© Bài báo này sử dụng tư liệu từ Wikipedia® và được cấp phép theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU và theoGiấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike.

| Laurelwood, Oregon in English