Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Lijst van koningen van Jordanië

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Lijst van koningen van Jordanie
 
Lijst van koningen van Jordanië
De Jordaanse monarchie werd gesticht in 1921, onder het Britse mandaat. De zonen van de Sjarif van MekkaHoessein ibn Ali, werden koningen van Irak en Transjordanië. Deze dynastie stamt lijnrecht af van de profeet Mohammed. In Jordanië was Abdoellah van Jordanië de eerste koning van de nieuwe Hasjemietische dynastie. De dynastie komt uit de Hidjaz en is dus geïmporteerd, maar regeert Jordanië met een vrij brede legitimatie van het Jordaanse volk.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

| Lijst van koningen van Jordanië in Dutch